Nếu bạn còn băn khoăn chưa biết mình đang sống cuộc sống thuận tự nhiên chưa, thì dưới đây là một vài biểu hiện để bạn nhận biết nhé:

Trên đây là MỘT SỐ biểu hiện thường gặp mà bạn có thể gặp trong cuộc sống, còn nhiều nhiều những biểu hiện nữa mà tạm thời tôi chưa nhớ ra :D. Khi nào nhớ ra tôi sẽ bổ sung thêm vào danh sách nhé

Sapa, 24/12/2021

Julia Phương Hà

Leave a Reply

Your email address will not be published.