CHUYẾN ĐI CHỮA LÀNH XUYÊN VIỆT 2020

Chuyến đi chữa lành xuyên việt

Rời Hà Nội cũng là lúc chúng mình bắt đầu hành trình chữa lành xuyên việt của mình. Chính thức bắt đầu hướng dẫn chữa lành từ Thanh Hóa => Hà Tĩnh => Quảng Bình => Quảng Trị => Huế => Đà Nẵng => Quy Nhơn => Gia Lai => Dak Nông => Hồ Chí […]