TRẢI NGHIỆM LÀM NƯƠNG TẠI TẢ PHÌN- SAPA- LÀO CAI

Trai nghiem vac go lam nuong

QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN Chúng tôi đã dự định cho chuyến đi trải nghiệm này từ tuần trước đó cùng với anh chủ nhà nơi tôi đang ở, xem dự báo thời tiết kỹ càng để chọn ngày nắng ráo đẹp trời để lên rừng- tại Tả Phìn để trải nghiệm. Thế nhưng dự báo […]